Citáty

Zde jsou citáty, které byly ve sloupci vpravo.

Ať od tebe každý odejde lepší a šťastnější než přišel.

Ať každý vidí přívětivost ve tvé tváři, v očích, v úsměvu.

Matka Tereza

Koleda zpívá o radosti.

Radost založená na čistém svědomí a selském rozumu.

(Karel Tomek)

 

Boží vůle

1. Tim, 2,4:  Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

A co je Boží vůle? 
Je to Jeho l á s k a  k nám!  
Boží vůle je realizací Boží lásky a Boží pravdy. Bůh ví svým pravdivým poznáním - co je pro nás dobré a ve své lásce nám to chce - svou vůlí - dát.

 

Tobě se to zdá nemožné a ano, objektivně to je nemožné. Ale jenom když se přesuneš přes to nemožné, tak postoupíš dál.

 

Říkáš, že miluješ déšť,

ale když prší, roztahuješ deštník.

Říkáš, že miluješ vítr,

ale když fouká, zavíráš okno.

Říkáš, že miluješ slunce,

ale když svítí, vyhledáváš stín.

Teď se jen bojím, kdy řekneš,

že miluješ mě...

 

BOŽE DEJ, AŤ SE NESTANU IDIOTEM, odborným idiotem s omezeným rozhledem, užitečným idiotem nějaké mocenské kliky, sebeuspokojeným konzumním idiotem uprostřed polospících měšťáků. Dej mi moudrost, ať poznám tvého Syna Ježíše a následuji ho. (A. Pereira)

 

Není umění sebrat se a jít, ale sebrat se a zůstat.

Není důležité dělat věci dobře. Důležité je dělat ty správné věci dobře.

Dárce je cennější než dar.
Benedikt XVI.

Cena daru nevězí v něm samém, ale je v srdci toho, kdo dává.

Lidé si nedávají dárky, aby obohatili, ale aby obdarovali, aby obdařovali, protože dávajíce druhým, dávají sobě, sebe obohacují.
Miroslav Horníček

Čas, na který jsi k lékaři objednán, není časem, kdy přicházíš na řadu, ale časem odkdy začínáš čekat.

 

Láska je jako měsíc, když neroste, ubývá.

 

Je-li pro člověka hlavní věcí, aby získal drahocenný pětník, je snadné dát mu tento pětník. Ale jestliže jeho duše v sobě tají semeno ohnivé rostliny zázraku, udělej mu tento zázrak, je-li ti to možné. Nová duše bude u něho a novou duši budeš mít také ty.


Až ředitel věznice sám propustí vězně, až miliardář věnuje písaři operetní zpěvačku a ohnivzdornou pokladnu, až žokej, třebas jen jednou, trošku zadrží svého koně, kvůli jinému koni, který nemá štěstí, pak všichni pochopí, jak je to úžasné, jak nevýslovně zázračné.
Ale jsou i jiné, nemenší divy. Úsměv, veselí, odpuštění a včas vyslovené potřebné slovo. Mít v moci toto, znamená mít v moci všechno.
Alexandr Grym: Nachové plachty (při revoluci citoval nedávno zemřelý Ivan Jirous)

 

V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Jestliže zkoušku složíme, budeme navěky žít v Lásce. (M. Qouist)

Bratři, milujte své bratry.
Nemilujte je podle velikosti zásluh ale podle velikosti potřeb.
Čím méně si to zaslouží, tím více je milujte...
Pavel VI.

 

Učiň si ve své duši pokoj a spasíš tisíce lidí. Sv. Serafim Sarovský

 

Otec Antonín řekl:
„Přijde čas, kdy se lidé zblázní.
A až pak uvidí někoho, kdo blázen není, pro jeho odlišnost se proti němu vrhnou se slovy: Ty jsi blázen!"