Noc kostelů 10. 6. 2016

Noc kostelů 10. 6. 2016
27. května 2016

Program noci kostelů

Noc kostelů foto z roku 2014 zde

Obrázky dětí z roku 2014 zde

 

Co je noc kostelů:

Noc kostelů je jednou ročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy, divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.


Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009,[2] druhý 28. května 2010 a třetí 27. května 2011. V roce 2011 v České republice zapojilo do akce zapojilo 939 kostelů, ve kterých pořadatelé připravili více než 5 000 programů. Během večera a noci 27. května 2011 bylo zazanamenáno více než 300 000 návštěvnických vstupů. V roce 2012 se Noc kostelů uskuteční 1. června. Motto tohoto ročníku zní: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota“ (1 Sol 5,5). Protože jde zároveň o Den dětí, organizátoři v programu budou pamatovat také na rodiny s dětmi, chystají se pro ně soutěže, výtvarné dílny či specializované prohlídky.

 

Odkaz na oficielní stránky: http://www.nockostelu.cz/

 

 

 Noc kostelů v Moravských Budějovicích
10. 6. 2016:

 17:00 - 19:00 Kaple sv. Jana Nepomuckého (naproti obchodu BILA)

17:15 - 17:45 Kaple sv. Jana Nepomuckého - Žesťový kvartet

18:00 - mše sv.

18:00 - vystoupení:

-  divadlo - děti

-  rytmické zpěvy – moravskobudějovická schola

-  lidové tance Škrpál

19:30 - historie kostela - "Známá a neznámá kaple sv. Michaela" - přednáška

20:00 - ukázka starých ornátů

20:30 - varhanní koncert, účinkují:

 

21:30 do 22:00 Adorace Taize

 

V průběhu celého večera

-         doprovodný program pro děti

-         výstava liturgických předmětů

-         výstava výtvarných prací

-         výstava soch z presbytáře

-         prohlídka věže (18:30 - 21:30)

-         Prohlídka kaple sv. Anny (18:30 - 21:30)

-          Prohlídka karneru sv. Michaela (18:30 - 21:30)

-         otevření kostela včetně všech jeho prostor k samostatné prohlídce

-          na všech místech možno získat originální razítko

 

občerstvení zajištěno