Rekonstrukce zvonů

Rekonstrukce zvonů
10. června 2015

Začala oprava zvonů na kostele sv. Jiljí

Fotogalerie: Oprava zvonů

 

Na opravu je možné přispět na bankovní účet číslo 1523116349/0800           

 

Rekonstrukce zvonů na kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích

František Vlk

   Kostel v Moravských Budějovicích se poprvé připomíná roku 1240. V prosinci toho roku zemřela královna Konstancie, vdova po králi Přemyslu Otakaru I. a je údajně pohřbena v tišnovském klášteře, který roku 1234 založila. Druhý její syn Václav I. v den pohřbu své matky 7. prosince 1240 vydal dvě listiny, z nichž jedna potvrzuje klášteru všechny dosavadní nadace, druhou pak přidává klášteru patronátní chrámy sv. Petra v Brně, chrám v Moravských Budějovicích a ve Velké Bíteši. Tišnovskému klášteru patřil moravskobudějovický kostel s několika výjimkami až do roku 1593, kdy přešlo patronátní právo na vrchnost Moravských Budějovic, pány z Valdštejna. Farní kostel v Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí, jenž byl poustevníkem.

   V roce 1532 postihl Moravské Budějovice velký oheň, při němž vyhořela velká část města včetně kostela a kostelní věže, na níž byly umístěny zvony. Nevíme kolik bylo v době požáru ve věži zvonů, ale domníváme se, že při ohni se z hořící zvonové stolice zvony utrhly, rozbily a možná také roztavily, neboť ještě téhož roku, tedy 1532 byl ulit patrně z poškozeného či poškozených zvonů nový zvon. Tuto katastrofu „přežil malý zvonek – umíráček, kterému se z jeho koruny při pádu z hořící věže urazila záchytná ucha a na jeho boku se vytvořil viditelný šrám. Zvonek nese vročení 1529 a od března 2008 je součástí expozice Muzea řemesel v Moravských Budějovicích jako němý svědek katastrofy, která v roce 1532 postihla město.

   V současné době se ve věži kostela sv. Jiljí nachází dva historicky cenné zvony. První z roku 1532 o hmotnosti 370 kg a druhý z roku 1535 o hmotnosti 1 700 kg. Oba byly ulity ve Velké Meziříčí v konvářské dílně mistra Matěje a oba již potřebují obnovit jejich technické vybavení. Římskokatolická farnost si nechala již v roce 2012 vypracovat u jedné renomované firmy cenovou nabídku na rekonstrukci obou zvonů. V lednu 2013 jí firma dodala rozpočet s návrhem na obnovu technického vybavení.

   Rekonstrukce bude spočívat nejprve v demontáži srdcí, spuštění zvonů na podlahu zvonice, v demontáži upevňovacích třmenů a železných závěsů zvonů s příslušenstvím. Dále se musí demontovat z horizontálních trámů zvonové stolice vložená pouzdra, upravit zádlaby a vložit do zádlabů nové dubové vložky pod ložisková tělesa. Vyrobit nové okované dubové hlavy s hřídelí. Vyrobit nové kované nosné upevňovací třmeny pro uchycení zvonů k dubovým hlavám. Vyrobit nová kovaná srdce zvonů. Pláště zvonů před usazením řádně vyčistit a opatřit konzervačním přípravkem. Po opětném zavěšení zvonů budou opatřeny novými lineárními motory pro elektrický pohon.

   Předpokládaná cena rekonstrukce bude činit více než 300 tisíc korun. Farnost v současné době nedisponuje tolika prostředky, proto v červenci 2014 požádala Nadaci ČEZ o příspěvek ve výši 280 tisíc korun. Koncem srpna 2014 schválila Správní rada Nadace ČEZ poskytnutí příspěvku na rekonstrukci a opravu uložení zvonů v grantovém řízení Podpora regionů v částce 200 tisíc korun. Na úplné zaplacení tedy chybí ještě více než 100 tisíc korun. Věž kostela, jako dominanta města a zvony v ní nepatří jenom církvi, ale všem občanům města. Proto by bylo dobré, kdyby se nejenom věřící svými sbírkami, ale také město podílelo nějakým příspěvkem na zamýšlené rekonstrukci zvonů.