Slaměné Betlémy

Slaměné Betlémy
19. prosince 2018

Betlémy krášlí obce budějovického i jemnického mikroregionu

O tom, že betlémy se již nestaví pouze v kostelech a domácnostech, svědčí skutečnost, že v desítkách obcí budějovického a jemnického mikroregionu se těší zasloužené pozornosti občanů i náhodných návštěvníků desítky jesliček postavených u kostelů, kaplí a na návsích pro připomenutí nejkrásnějších svátků v roce.

Vznikla tak tradice, k níž se před Vánocemi přidaly další obce. Někde postavili nadšenci jesličky se svatou rodinou poprvé, jako v Ostojkovicích, jinde betlémy přestavěli nebo alespoň doplnili o další postavy či zvířata. Tak, jako je tomu v Moravských Budějovicích, kde se do výstavby betlému zapojili studenti místních škol pod vedením svých učitelů. Také jesle v Jakubově, Dědicích a v Mladoňovicích byly výrazně rozšířeny.

Cizinci přijíždějící do kraje zejména z Rakouska jsou přesvědčeni, že naše země na tom není – vzhledem k betlémům v každé vesnici – ohledně náboženské víry tak zle, jak to uvádějí statistická čísla. V každém případě lze konstatovat, že postavené jesle v našich obcích se líbí věřícím i nevěřícím, malým i velkým. Bude tomu tak ve většině případů až do svátku Tří králů, někde pak až do konce doby vánoční, kterým je svátek Křtu Páně 13. ledna.

Pavel Kryštof Novák

 Foto zde.