Oprava fary v Lukově

Oprava fary v Lukově
31. října 2014

V letošním roce byla opravena budova fary v Lukově

Farní budova Římskokatolické farnosti Lukov u Moravských Budějovic se nachází v centru obce na č.p. 9, v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele a místní školy. Pod zdejší farnost náleží obce Lukov a Vícenice. Do roku 1964 působil na farnosti farář P. Cyril Bojanovský. Po jeho úmrtí ještě několik let obývala faru jeho kuchařka slečna Anna Říhová. Poté byla budova fary z větší části pronajata za symbolické nájemné jako rodinný byt Janu Vidourkovi. Farnost užívala objekt pouze v první části budovy, kde byla jednací místnost, kuchyňka a prostor pro uložení Betléma.  V průběhu tohoto období došlo v důsledku zanedbání údržby k havarijnímu stavu celého objektu. Vypracovaný znalecký posudek konstatoval tato závažná zjištění:

-         údržba objektu není po řadu let prováděna

-         ve zdivu je patrna vysoká vlhkost, omítky jsou oduté a opadlé

-         rozvody vody a kanalizace jsou částečně nefunkční a vyžadují výměnu

-         je porušen střešní plášť a degradace obvodního zdiva

Celkové hodnocení soudního znalce: „Ponechání budovy bez opravy může ve velmi krátké době způsobit závažné poškození celistvosti střešní krytiny, zvýšená vlhkost konstrukcí budovy (zejména dřevěných) dává předpoklad vzniku biologické koroze - napadení dřeva dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami.“

Impuls k rekonstrukci fary dali farníci ve chvíli, kdy se již schylovalo k prodeji celého objektu. Možná, že se u nich i probudila odpovědnost vůči lukovskému rodákovi P. Janu Bulovi – fara totiž mohla být jediným vhodným a důstojným místem k uctění památky tohoto mučedníka v rodné obci. Tento záměr podpořila Obec Lukov i nově jmenovaný administrátor farnosti Mgr. P. Pavel Krejčí. Pro určité pochybnosti o provozuschopnosti opraveného objektu byl důležitý zásadní a rozhodný souhlas generálního vikáře Biskupství brněnského Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška.

 

Fotografie zde.

Závěrečná zpráva

Dopis ministra kultury

Záštita ministra kultury

Označení projektu SZIF

Nadace ČEZ

Sponzoři