Památky naší farnosti 2.

Památky naší farnosti 2.
7. října 2011

Dřevěné sochy kolem presbytáře

 

 

Sochy které byly umýstěny za presbytářem. Foto zde.

Na starších fotografiích můžeme vidět původní umístění.

 V roce 1720 bylo za faráře Ondřeje Františka Chudánka (1702 - 1733) dokončeno zaklenutí kostela a do pěti výklenků kolem presbytáře byly umístěny dřevěné sochy Umučení Páně a v dolní místnosti rotundy žalář Ježíše Krista. V prvním výklenku vedle vchodu do hrobky byla socha Krista jak se modlí v Getsemanské zahradě, ve druhém Byl bičován, ve třetím Trním korunován, ve čtvrtém Nesl těžký kříž a v pátém Ukřižován. Autor soch je neznámý, jedná se o lidovou řezbu.

Dne 20. května 2002 bylo započato s odbouráváním podezdívky ve výklencích presbytáře, na nichž byly postaveny dřevěné sochy.

František Vlk