Kaple v Jackově - dějiny

Kaple v Jackově - dějiny
7. srpna 2015

Poutní mše svatá v kapli Panny Marie v Jackově bude v sobotu 15. srpna v 17,00 hodin.

 

Z farní kroniky

 Do farní kroniky zapsal moravskobudějovický farář a děkan P. Josef Opletal.
 
Kaple Jackov
 
            28. října 1946


V Jackově chtějí postavit kapli. Je několik míst – mnozí chtějí na louce před domem pana Kuby, na louce pana Rapače. Pan Hloužek dává zadarmo kus pole u hřbitova. Mně by se to tam líbilo nejvíce. Stavba laciná a dominovala by obci. Když došlo k věci, pan Rapač řekl, že místo není jeho, ale syna pana Tichého a ten nechce louku dát. Tak bylo rozhodnuto, že bude kaple postavena na poli pana Hloužka. Plánek dělá pan stavitel Dospíšil Jan. Ještě na podzim chtějí kopat základy.
 
            14. června 1948


Nadšení, se kterým se obyvatelé Jackova pustili do stavby kaple, ani letos nepovolilo a kaple je hotová. Dívá se vesele do světa. Oltář je již postaven, lavice pěkné, vnitřní nejnutnější vybavení dodané. Povolení ke svěcení již jsem dosáhl. Kaple bude připsaná k římskokatolickému kostelu svatého Jiljí v Moravských Budějovicích.
 
            15. srpna 1948


Svěcení kaple Bl. Panny Marie v Jackově. Byla to malá slavnost, já jsem kázal, vldp. rada Josef František měl mši svatou a dp. Josef Dostál, farář z Nových Syrovic. Návštěva pěkná. Jen počasí trochu nepřálo, před svátkem celý den pršelo. Efekt je značný. Kaple je skoro úplně zaplacena až asi na 5.000,- Kčs. Budou mít pěknou památku.
 

 

 

           Rok 1948

 

Sv. přijímání bylo ve farním kostele ........20.747

                           v klášteře ......................9.202

                           celkem ........................29.949

- tedy o 3.410 více než roku 1947

 

Narozených v Mor. Budějovicích ..................40

                  v Jackově ....................................3

                  v Lažínkách .................................4  

 

Oddaných v Moravských Budějovicích ..........39

               v Jackově ......................................2

               v Lažínkách ....................................2

 

Zemřelých v Moravských Budějovicích .........71

                v Jackově .....................................3

                v Lažínkách .................................. 2

 

Obyvatel je v Moravských Budějovicích ....4.345

                 v Jackově .................................260

                 v Lažínkách ...............................250