Poutní místo Dobrá Voda

Poutní místo Dobrá Voda
30. srpna 2013

Poutní mše svatá v DOBRÉ VODĚ v neděli 15. 9. v 11.00 hod. Hlavním celebrantem bude R. D. J. Jahoda.

Foto z loňské pouti zde.

Mši svatou sloužil P. Michael Jelínek.

  

Kaple Jména Panny Marie

Osada Dobrá Voda poblíž Kdousova je součástí obce Mladoňovice. Poutní místo je pozoruhodné svou architekturou. Nad pramenem dobré vody v údolí potoka Rakovce byla postavena v letech 1725 až 1745 malá barokní „vodní kaple", která je propojena schodištěm s větší barokní kaplí vybudo­vanou v roce 1735. Pouť se zde koná v neděli po svátku Jména Panny Marie (12. 9.).

K poutnímu místu se váže pověst o uzdraveném chlapci: „Jednou tudy projížděl šlechtic se svou rodinou a svým chlapcem, který oslepl. Po dlouhé cestě, aby si všichni odpočinuli a ozvěžili se, odbo­čili na cestu k obci Trpičovice, kde ve stráni blízko lesa vytékal pramen s průzračnou studenou vodou. U pramene se zastavili a plnými doušky se všichni osvěžili. Chlapec si omyl i oči. V tu chvíli zvolal, že vidí světlo a v něm Pannu Marii, která stojí na velké kouli a pod nohama má hada. Ukazoval směrem na pařez, který byl nad pramenem. Nikdo z přítomných nic takového neviděl. Spatřili jen pasáka, který v blízkosti toho místa šleháním biče zaháněl ovce. Po chvíli chlapec pozoroval, že se zjevení pomalu ztrá­cí a zjistil, že jeho oči náhle pozorují věci kolem. Když i rodiče zpozorovali, že chlapec vidí a je uzdraven, všichni poklekli a Panně Marii srdečně děkovali.

S vděčností Bohu, že skrze Pannu Marii chlapce uzdravil, z posledních peněz dali zhotovit malou sošku Panny Marie podle vyprávění chlapce tak, jak ji on viděl. Umístili ji do malé kapličky, kterou dali postavit u pramene na místě, kde se Panna Maria zjevila. Událost se roznesla po celém okolí. Na toto místo přicházelo mnoho lidí, hlavně nemocných, kteří u Panny Marie nacházeli pomoc a uzdravení."

Horní kaple byla obnovena, či rozšířena byla r. 1878 a o zářijové pouti za účasti 4000 věřících a sedmi kněží posvěcena. Původní oltář shořel za P. Viléma Klima a jiný věnoval pan Starolnabe z Budkova. Původní sošku nahradila ve 20. letech 20. stol. kopie, i tato však byla ukradena po r. 1989. Panna Maria měla černé vlasy, uprostřed pěšinku, plášť přehozený přes (heraldicky) pravou ruku, sepjaté ruce, stála na polokouli s hadem. Původní soška byla celá pozlacená, Madona měla větší plachetku přes hlavu.

Pramen zázračné vody ani vdobě největšího sucha nezaniká.