X. pěší pouť mužů

X. pěší pouť mužů
24. dubna 2017

PĚŠÍ POUŤ MUŽŮ z Vranova n/D do Jevišovic 1. května

Foto z roku 2016 zde

Foto z pouti 2015 zde

Foto z pouti 2014 zde.

Foto z pouti 2013 zde.

Foto z pouti 2012 zde.

zveme na X. PĚŠÍ POUŤ MUŽŮ z Vranova n/D do Jevišovic
ke svatému Josefovi.
Muži a kluci, přidejte se k pěším poutníkům!

z Vranova nad Dyjí do Jevišovic
ke svatému Josefovi – patronovi mužů
v ponděllíí 1.. květtna 2017
 vyráží se v 930 od kostela z Vranova nad Dyjí
 mše svatá po příchodu do Jevišovic cca v 1530
 délka trasy 25 km
 v případě noclehu na faře ve Vranově
je potřeba spacák
 doprovodné vozidlo zajištěno
 návrat si zajišťuje každý sám
Přihlásit se můžete na čísle 515 296 384 nebo 731 402 742
nebo e-mailem marek@fatym.com.

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2016040054


POŘÁDÁ A ZVE POUTNÍ BRATRSTVO

 

Milosti nám vypros zde na zemi, 
ať se jak ty skvíme ctnostmi všemi,
přimlouvej se v nebi za nás,
by Pán s láskou hleděl na nás,
ó svatý Josefe!

Vyžádej nám pro poslední chvíli,
až se budem přibližovat k cíli,
bychom s tebou mohli stálou
velebiti Boha chválou,
ó svatý Josefe!

 

 Svatý Josef patří po Panně Marii k nejuctívanějším světcům. Je mu zasvěceno mnoho chrámů a spousta mužů nosí jeho jméno. Byl ochráncem malého Ježíše, žil nenápadným životem a sloužil Bohu. Stal se tak vzorem pro muže – je člověkem služby, který bez zbytečných řečí ví, jakou životní cestou má jít.

Toto řekl hospodin: Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se na staré stezky: Která cesta je dobrá? Po té choďte a najdete odpočinek pro své duše.

Jer 6,16