Rytířské léto 2012

Rytířské léto 2012
11. srpna 2012

Tábor z Nových Syrovic

 

Foto zde. 

 Téma letošního tábora bylo hledání „Svatého grálu aneb rytířské léto“.

Svatý grál byla nádoba, ze které pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Legenda říká, že ten kdo vlastní svatý grál má nadpřirozené vlastnosti. Najít svatý grál byl také úkol našich dvou řádů.
Děti byly rozděleny do dvou rytířských řádů a byl to Řád maltézských a templářských rytířů.
Oba řády se snažili v turnajových, soutěžních a bodovacích hrách získat co nejvíce denárů do svého měšce a zvítězit nad druhým řádem v bojových a dalších soubojích.


Děti, které splnily rytířské zkoušky, byly pasování ve večerním rituálu králem Artušem na rytíře kulatého stolu a mohly poté zasednout ke kulatému stolu.


V polovině tábora jsme se vydali na pěší rytířskou výpravu do nedalekého Budišova. Pěší výprava dlouhá asi 20 km měla prověřit vytrvalost malých rytířů. V Budišově jsme navštívili zámek, kde je umístěno Muzeum vycpaných zvířat. Druhá část výletu se týkala historického kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda, kde jsme také slavili mši svatou.


Největší hříšníci si házeli kostkou smůly, která obsahovala úkoly jako zavření v hladomorně, sníst cibuli, běh a další oblíbené úkoly….


Ve vzájemném souboji dvou řádů nakonec zvítězili Maltézští rytíři, kteří rozluštili šifru a nalezli svatý grál.

Veliké poděkování patří našim kuchařkám, které nám celý týden výborně vařili.
Velký dík také patří všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tábora.


Děkujeme všem za modlitby.

Kája


Báseň Templářů
Jmenujem se templáři někdy se nám nedaří,
i když občas prohráváme tábor ten si užíváme,
my hledáme svatý grál to nařídil Artuš král,

Když jsme byli pasování mohli jsme pak k zasedání.
Maltézi jsou naši bratři, při soutěži je však zapři
každý z nás je jiný řád, celý tým by vyhrál rád.