Vánoce v Lukově

Vánoce v Lukově
25. prosince 2015

 v neděli 27. prosince 2015 v 15.00 hod. koncert v kostele Sv. Jana Křtitele v LUKOVĚ

LUKOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR

pod vedením Heleny Bartesové

 Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT

 v neděli 27. prosince 2015 v 15.00 hod.

 v kostele Sv. Jana Křtitele v LUKOVĚ

 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 2015 program lukovské farnosti

Štědrý den 24.12. ve 20.00 bohoslužba
s doprovodem Lukovského pěveckého sboru

Boží hod vánoční  25.12. v 9.00 bohoslužba

sv. Štěpán  26.12. v 9.00 bohoslužba   

neděle 27.12. v 9.00 bohoslužba

v 15.00 koncert Lukovského pěveckého sboru,                               po koncertu promítání dobových fotografií a volná beseda

 

sv. Silvestr 31.12. v 11.00 výšlap na Lukovskou horu a Svatý Vít (od kostela)

v 17.00 hod. bohoslužba s doprovodem farní scholy „Kamínky“  z Mor. Budějovic

                     v 18.00 přátelské posezení s pohoštěním ve společenském sále fary

Nový rok 1.1.2016 v 9.00 bohoslužba

neděle 3.1.2016 v 9.00 bohoslužba s doprovodem hudební skupiny „Útržky nebeských not“ z Třebíče

  

Přijďte s námi zažít kouzlo vánoc v kostele sv. Jana Křtitele,

se zpěvem českých koled, s vánoční výzdobou a výstavou betléma.