Co se chystá

2019

1. února 2019 pátek pololetní prázdniny

8. 2. Lidový ples

13. 2. adorační den farnosti Lukov

14. 2. adorační den farnosti MB

23. 2. Orel maraton

4. 3. - 10. 3. Jarní prázdniny

6. 3. Popeleční středa

30. 3. letní čas, hodinky dopředu, spíme méně

14. 4. zpověď s více zpovědníky 14,00

18. 4., pátek 19. 4. 2019 Velikonoční prázdniny

18. 4. Zelený čtvrtek

21. 4. Velikonoce

27. 4. pouť rodin z Lukova do Přibyslavic

30. 4. ?? čarodějnice v orlovně v 17,00 hod.

1. 5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic

8. 5. pouť žen a dívek do Kostelního Vydří odchod z MB 8,00 mše sv. Vydří v 19,00 hod.

18. 5. ve 14.00 hod. Lukov výročí P. Buly

24. 5. Noc kostelů letos nebude !!!

25. 5. Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek – organizuje P. Hubáček

29. 5. V domě sv. Antonína – pouť do Lurd v 9,30 (k lurdské Panně Marii na konci zahrady)

29. 5.??? výlet pro děti z náboženství

30. 5. Nanebevstoupení Páně

31. 5. Zpověď první sv. přijímání 17,00

2. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

8. 6. Dům sv. Antonína zahradní slavnost

9. 6. Seslání Ducha svatého

10. 6. Boží tělo v domě sv. Antonína v 9,30 hod.

20. 6. Těla a Krve Páně

6. 7. Pouť Hluboké Mašůvky 18,00

16. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří mše v 10,00 - kněžská pouť odjezd autobusu z prasečího plácku 8,00 hod.

20. 7. Vyří mše 19,00

21. 7. Vydří mše 8,00 9,30 11,00

22. - 26. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

4. 8. ?? Orel pouť do Babic

9. – 12. 8. Tábor mladší

15. – 25. 8. Tábor starší

17. 8. Mše v Jackově 17,00

18. 8. Orel pouť Hostýn mše v 10,00

1. 9. sv. Jiljí svátek našeho kostela – 10,30 žehnání školních pomůcek

27. 9. svatováclavská noc Orlovna

6. 10. Biřmování 10,00

20. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

26. 10. konec letního času, hodinky dozadu, spíme více…

27. 10. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

29. října pondělí a úterý 30. října Podzimní prázdniny ???

2. 11. Jackov 17,00

17. 11. Svátek

28. 11. adventní lampičky, věnečky 15,30

29. 11. církevní Silvestr, 16,00 děti, 18,00 mše

1. 12. - 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců

20. 12. mše za podnikatele 14,00

22. 12. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

22. - 2. 1. vánoční prázdniny??

24. 12. u sester od 13,30 hod. průvod andílků

24. 12. v 16. hod. dětská mše svatá se scénkou

24. 12. ve 22.00 hod. půlnoční