Co se chystá

2018

2. 2. pololetní prázdniny

13. 2. adorační den farnosti Lukov

14. 2. adorační den farnosti MB

14. 2. POPELEČNÍ STŔEDA

26. 2. - 4. 3. jarní prázdniny Třebíč

24. 3. letní čas, hodinky dopředu, spíme méně

25. 3. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

1. 4. Velikonoce

29. 3. čtvrtek a pátek 30. 3., pondělí 2. 4. 2018 velikonoční prázdniny

7. 4. pouť rodin z Lukova do Přibyslavic

  1. 4. čarodějnice v orlovně v 17,00 hod.

1. 5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic

5. 5. Diecézní pouť ministrantů

6. 5. Koncert Lukovského sboru v Lukově v 16,00 hod.

8. 5. pouť žen a dívek do Kostelního Vydří odchod z MB 8,00 mše sv. Vydří v 19,00

15. 5. V domě sv. Antonína – pouť do Lurd (k lurdské Panně Marii na koni zahrady) v 9,30

20. 5. ve 14.00 hod. Lukov výročí P. Buly

23. 5. Výlet dětí z náboženství – odjezd 8,00, mše ve Vydří 12,00 

25. 5. Noc kostelů

26. 5. Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek

30. 5. Boží tělo v domě sv. Antonína v 9,30 hod.

31. 5. Boží Tělo

2. 6. Pouť Hluboké Mašůvky 18,00

3. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

9. 6. Dům sv. Antonína zahradní slavnost

23. 6. Lažínky slavnost – mše svatá

16. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří mše v 10,00 - kněžská pouť odjezd autobusu z prasečího plácku 8,00 hod.

21. 7. Vyří mše 19,00

22. 7. Vydří mše 8,00 9,30 11,00

23. - 27. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

?? 5. 8. Orel pouť do Babic

11. 8. Mše v Jackově 17,00

19. 8. Orel pouť Hostýn mše v 10,00

18. 8. - 25. 8. Farní tábor

2. 9. sv. Jiljí svátek našeho kostela – 10,30 žehnání školních pomůcek

8. 9. Lukov setkání charita

28. 9. svatováclavská noc Orlovna

20. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

27. 10. konec letního času, hodinky dozadu, spíme více…

28. 10. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

29. října pondělí a úterý 30. října Podzimní prázdniny

17. 11. Svátek

29. 11. adventní lampičky 15,30

30. 11. 17,00 hod. církevní Silvestr

2. 12. - 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců

21. 12. 10,00 mše za podnikatele

23. 12. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

22. - 2. 1. vánoční prázdniny

24. 12. u sester od 13,30 hod. průvod andílků

24. 12. v 16. hod. dětská mše svatá se scénkou

24. 12. ve 22.00 hod. půlnoční

 
 

 

2019

1. února 2019 pátek pololetní prázdniny

13. 2. adorační den farnosti Lukov

14. 2. adorační den farnosti MB

4. 3. - 10. 3. Jarní prázdniny

6. 3. Popeleční středa

30. 3. letní čas, hodinky dopředu, spíme méně

14. 4. zpověď s více zpovědníky

18. 4., pátek 19. 4. 2019 Velikonoční prázdniny

18. 4. Zelený čtvrtek

21. 4. Velikonoce

27. 4. pouť rodin z Lukova do Přibyslavic

  1. 4. čarodějnice v orlovně v 17,00 hod.

1. 5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic

8. 5. pouť žen a dívek do Kostelního Vydří odchod z MB 8,00 mše sv. Vydří v 19,00

15. 5. ??? V domě sv. Antonína – pouť do Lurd (k lurdské Panně Marii na koni zahrady) v 9,30

19. 5. ve 14.00 hod. Lukov výročí P. Buly

26. 5. ??? Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek

29. 5.??? výlet pro děti z náboženství

30. 5. Nanebevstoupení Páně

1. 6. Pouť Hluboké Mašůvky 18,00

2. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

9. 6. Seslání Ducha svatého

??? 16. 6. Dům sv. Antonína zahradní slavnost

19.6.  ??? Boží tělo v domě sv. Antonína v 9,30 hod.

20. 6. Těla a Krve Páně

16. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří mše v 10,00 - kněžská pouť odjezd autobusu z prasečího plácku 8,00 hod.

20. 7. Vyří mše 19,00

21. 7. Vydří mše 8,00 9,30 11,00

22. - 26. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

?? 4. 8. Orel pouť do Babic

17. 8. Mše v Jackově 17,00

18. 8. Orel pouť Hostýn mše v 10,00

??? 18. 8. - 25. 8. Farní tábor

1. 9. sv. Jiljí svátek našeho kostela – 10,30 žehnání školních pomůcek

27. 9. svatováclavská noc Orlovna

20. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

26. 10. konec letního času, hodinky dozadu, spíme více…

27. 10. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

29. října pondělí a úterý 30. října Podzimní prázdniny ???

17. 11. Svátek

28. 11. adventní lampičky 15,30

29. 11. 17,00 hod. církevní Silvestr

1. 12. - 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců

20. 12. 10,00 mše za podnikatele

22. 12. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

22. - 2. 1. vánoční prázdniny??

24. 12. u sester od 13,30 hod. průvod andílků

24. 12. v 16. hod. dětská mše svatá se scénkou

24. 12. ve 22.00 hod. půlnoční