Co se chystá

 

2017

 4. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

10. 6. ?? pátek noc kostelů letos nebude, bude v Jaroměřicích

15. 6. Boží Tělo

17. 6. Dům sv. Antonínazahradní slavnost

19. června výlet pro děti z náboženství

15. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří - kněžská pouť

24. - 28. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

??? 13. 8. 21. 8. farní tábor

12. 8. ??? Mše sv. v Jackově 17,00

3. 9. sv. Jiljí svátek našeho kostela - žehnání školních pomůcek

23. 9. svatováclavská noc ???

16. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

28. 10. konec letního času, hodinky dozadu, spíme více...

26. - 27. 10 podzimní prázdniny

29. 10. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

17. 11. Svátek

24. 11. adventní lampičky 15,30

2. 12. 17,00 hod. církevní Silvestr

3. 12. - 1. neděle adventní

17. 12. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

22. 12. 10,00 mše Karlík

23. - 2.1. prazd

24. 12. u sester od 13,30 hod. průvod andílků

24. 12. v 16. hod. dětská mše svatá se scénkou

ve 22.00 hod. půlnoční

 

2018

 

2. 2. pololetní prazdniny

13. 2. adorační den farnosti Lukov

14. 2. adorační den farnosti MB

26. února - 4. března 2018 jarni prazdniny Třebíč

 

14.2. POPELEČNÍ STŔEDA

24. 3. letní čas, hodinky dopředu, spíme méně

25. 3. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

1. 4. Velikonoce

Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. a pátek 30. března, pondělí 2. dubna 2018

1.5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic

8. 5. dívčí pouť do Kostelního Vydří odchod z MB 8,00 mše sv. Vydří v 19,00

19. 5. Lukov výročí P. Buly

 31. 5. Boží Tělo

3. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

8. 6. ?? pátek noc kostelů

 

??? 17. 6. Dům sv. Antonínazahradní slavnost

červen ??? výlet pro děti z náboženství  ??

16. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří - kněžská pouť

23. - 27. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

??? 19. 8. mše Jackov 17.00

2. 9. sv. Jiljí svátek našeho kostela - žehnání školních pomůcek

29. 9. svatováclavská noc ???

13. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

??? 26. října  Podzimní prázdniny

27. 10. konec letního času, hodinky dozadu, spíme více...

04. 10. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

17. 11. Svátek