Farnost Častohostice

Římskokatolická farnost Častohostice

O FARNOST PEČUJE:

P. Ladislav Hubáček SDB

bytem Kosmákova 72

676 02 Moravské Budějovice

Tel.: (+420) 568 421 349

E-mail: moravske.budejovice@sdb.cz

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle: 7,30

 

Kostel sv. Barbory, panny a mučednice v Častohosticích.

Pochází pravděpodobně - podle zdiva z kamene a částečně i cihel - z 15. století (dle jiných z 13. stol.) - Původně byl celý zaklenutý a malý. O věži se nic zaručeného neví. Její kulatý tvar (rotunda) svědčí o tom, že původní kostel je velmi starý - snad prý už z doby sv. Cyrila a Metoděje (863 - 885). Zdivo věže, ve které býval původní vchod, je neobvykle silné.

Ačkoli farnost častohoštická (obec: Častohostice, Krnčice, Láz a Vesce) se
nepřipomíná v žádných dochovaných listinách před r. 1492, přesto je jistě mnohem starší.(R. 1492 častohostický farář Řehoř žaloval bítovského pána Václava z Lichtenburgu pro zcizení obilí).

V roce 1548 byla přistavěna další část kostela - za faráře Adalberta (Vojtěcha). Brzy nato obsadili faru bludaři: Niklas volský, Tismic a roku 1601 Hubáček. - Od roku 1621 byla farnost opět katolická pod panstvím z Mor. Budějovic. (Hrabě Schaumburg odebral faře r. 1640 jeden rybník). Od r. 1650 pod správou z Myslibořic. Od r. 1660 znovu z Budějovic. Z Lispitz (Blížkovic) byla farnost spravována od r. 1670.

Ještě 23 let po třicetileté válce (1671) bylo v Častohosticích jenom 7 usedlíků, v Krnčicích 10, v Lázu 13 a ve Vesci 16. V letech 1740-1745 (za faráře Freindta) byl kostel rozšířen a dvě boční kaple s oltářem Panny Marie (původně sv. Jana Nepomuckého) a Anděla Strážného.

Pod kostelem jsou dvě hrobky pro hraběcí rodinu Nimpšů a pro duchovní.

24. dubna r. 1834 uhodil na kostel blesk. Oheň zničil šindelovou střechu kostela i věže se zvony, zařízení kostela i boční oltáře. Uchránil se jenom obraz hlavního oltáře (sv. Barbora), kazatelna a varhany z r. 1785.(Ještě téhož roku byla všechna škoda napravena). Roku 1842 vyhořela fara. Po třicetileté válce (1618 - 1648) dostala farnost vlastního kněze až v r. 1674 P. Ondřeje Ignáce Šebestu z Milonic, který potom odešel do Budějovic.

Po P. Šebestovi přišel r. 1677 P. Pokorný - 1678 P. Petr František Krňásek. Roku 1682 - 1694 P. František Kostroha, 1695 - 1714 P. Martin Lutner (+70 roků stár), 1714 - 1722 P. František Sontag (+ 45 roků stár), 1722 - 1724 P. František Bednář (+ 39 roků stár), 1724 - 1733 P. František Schellhorn (+ 40 roků stár). 1733 - 1771 P. Vincenc Ignác Freindt (+ 81 roků stár), 1771 - 1780 P. František Buttula z Třebíče (+ 50 roků stár) pochován v kostelní hrobce. Roku 1780 - 1832 P. Josef Lašťovička z Jevišovic (+ 3. června 1832 - 85 roků stár), r. 1832 - 1878 P. Jiří Kadrnožka ze Zálesí (+ 25. března 1881 stár 81 roků), r. 1878 - 1881 P. Jiří Janoušek z Lázu jako administrátor a od roku 1881-1913 jako farář, potom žil do důchodu v Častohosticích (+ 26. února 1925 stár 79 roků r. 1913 - 1930 P. František Vondra (+ 13. července 1930 v Častohosticích), r. 1930 - 1961 P. Hynek Buš z Cetkovic (+ 18. listopadu 1961 v Boskovicích (stár 69 roků). Od 1. července 1961 je farnost Častohostic spravována P. Františkem Kvasničkou ze Staré Říše, který zde působil až do prosince r. 2000. Po jeho odchodu převzal farnost P. František Sadílek (do r. 2002). Od září r. 2002 zde ve farnosti působil Otec Ondřej Matula. Nyní farnost spravuje P. Ladislav Hubáček.