Vtipy

Zde jdou vtipy, které byly ve sloupci vpravo

 

Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl: "Měl bys klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Všemohoucím."

Druhý muž promluvil a řekl: "Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího obrazu. Pozice, ve které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do nebe do Boží tváře a mluvit s ním jako dítě se svým otcem."

Třetí muž promluvil a řekl "Já teda o těch pozicích moc nevím, ale tu nejkvalitnější modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni.

 

Proč putoval Mojžíš s Izraelity pouští 40 let?
Protože se s nimi styděl jít přes město…

 

Proč putoval Mojžíš s Izraelity pouští 40 let?
Protože jako správný chlap se nezeptal na cestu.

 

Proč putoval Mojžíš s Izraelity pouští 40 let?
Neměl GPS.

 

Pře se katolický kněz, imám a rabín o to, kdo zažil největší zázrak.
Katolický kněz říká: “Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou se přihnala strašná bouře. A tak jsem se začal modlit: Ó Bože, ty víš, že konám službu Tobě, tak mi pomoz, ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou. A najednou – zázrak! Všude kolem mě zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha!”
Imám se nedá zahanbit: “To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť a v tom se přižene písečná bouře. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: Ó Alláhu, tvůj prorok Mohamed nám přikázal putovat do Mekky a teď tu mám bídně zahynout? A najednou – zázrak! Všude kolem mě písečná bouře a v dosahu mého velblouda se nehne ani zrnko písku!”
Rabín triumfuje: “ No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy a najednou vidím, že na zemi leží tisícikoruna. Co teď? Je sabat, nesmím ji zvednout ani se nesmím dotknout peněz ... Tak se začnu modlit: Ó Bože, tys ustanovil sabat pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat! A najednou zázrak! Všude kolem mě sobota, a já mám čtvrtek!”

 


Učila paní katechetka, že nemocní mají půst před přijímáním je čtvrt hodiny. „Néé, pan farář říkal patnáct minut“.

 

Kdy si bere kněz červený ornát? Když jde ke zraněnému, aby když se zamaže od krve, to nebylo vidět.

 

Proč šla Panna Maria k Alžbětě? Aby se naučila vařit.

 

Muž a jeho stále hádavá žena byli na dovolené v Jeruzalémě. Hned druhý den v Izraeli žena zemřela. Majitel pohřebního ústavu řekl manželovi: „Vaše žena může být pohřbena zde ve Svaté zemi za 150 $, nebo ji můžeme nechat odeslat letecky zpět domů za 5000 $". Manžel o tom přemýšlel a řekl, že si přeje přepravit ji zpět domů. Majitel pohřebního ústavu se ho zeptal: „Proč byste měl platit 5000 $ za přepravu domů, když může mít vaše žena krásný pohřeb zde, ve Svaté zemi, a stálo by to pouhých 150 $". Manžel odpověděl: „Kdysi dávno, víc než před dvěma tisíci lety zde jeden člověk zemřel, také tady byl pohřben, ale za tři dny pak vstal z mrtvých". To já prostě nemůžu riskovat!!!!!!!

 

Antoine de Saint-Exupéry když byl malý, tak se ho babička ptala: „Co řekl Pán Ježíš na kříži?“ „No, co řekl Pán Ježíš nevím, ale kdybych tam byl já, tak bych řekl: nevadí, já stejně za tři dny vstanu z mrtvých…“

 

Na Květnou neděli se světí kočičky. Děti chtěly donést koťátka.

Na květnou neděli se světí ratolesti. Děti chtěly donést miminka.

 

Svaté přijímání, co to je?
To se rozdávají žetony.


Čím se křtí? Vodou, ale nesmí být zmrzlá.


Čím se křtí? Kropenatou vodou.


V jednom klášteře se dohadovali, jestli se v postní době může pivo. Když se nedohodli, poslali dotaz do Říma, a k tomu soudek piva aby v Římě mohli ochutnat. V Římě mají času dost a horko. Když v tom horku se po půl roce dostal soudek na řadu, oni ochutnali, tak poslali odpověď: „ Tento nápoj je vhodný zvláště pro postní dny…“

Co to tady máš za díry ve stropě?
Ale to je od střelných modliteb.

Přijde Roubíček do restaurace a povídá: „Já bych chtěl kousek támhleté ryby“.
„Ale pane, to není ryba, to je vepřové“.
"Já se vás neptám, jak se ta ryba jmenuje, já chci kousek té ryby“.

 

Pán Ježíš uzdravuje, každý uzdravený se raduje.
Přijde také k jednomu invalidovi který volá: „Mě néé, já na to mám invalidní důchod…“

 

Proč Petr zapřel Krista?
Protože mu uzdravil tchyni.

 

Ženicha, který nechtěl před svatbou ke zpovědi, přemlouvali, že by měl jít.
Pak mu poradili: „Běž do té krajní zpovědnice, tam je hluchý kněz, budeš jenom dělat blablabla a on to dá rozhřešení.“
Tak ženich šel, dělal blablabla a ze zpovědnice se ozvalo: „Pardon, ten hluchý je dnes nemocný…“

 

Já nevím, co je na tom novoročním předsevzetí těžkého.
Já například přestal kouřit už aspoň padesátkrát...

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”

 

Říká vědec: Pane Bože, umím vytvořit člověka
Jo? Tak to předveď.
No podívej se, vezmu hlínu…
No počkej, ale vem svou hlínu…


Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé děcko Santa Clausovi na klín a on se ho zeptal, jako všech dětí: „Tak co bys chtěl k Vánocům, maličký?”
Děcko vyvalilo oči, poklesla mu brada a po pěti vteřinách povídá: „Cože?! Tys nečetl můj e-mail?!”

 

Modlitba:
Drahý Pane, dneska jsem prozatím dělal všechno dobře.
Nepomlouval jsem, nenechal jsem se naštvat, nebyl jsem chamtivý, nabručený, protivný, sobecký, dokonce ani poživačný.
Jsem ti za to všechno velmi vděčný, Bože.
Ale za chvíli budu muset vstát z postele, a od té chvíle budu potřebovat pořádnou pomoc! Amen.

 

Přání k Ježíškovi:
Chci mít velké, tučné konto v bance,
chci mít chudé, štíhlé tělo,
prosím, milý Bože, nepopleť to jako loni…

 

Žáci přicházejí ke zpovědi.
Přijde první a zašeptá knězi: "Zhřešil jsem, otče, hodil jsem žabku do rybníka."
"Ale to není žádný hřích, synu, jdi v pokoji," konejší ho kněz.
Přijde druhý a říká: "Musím se vyznat, že jsem hodil žabku do rybníka."
"Buď dobré mysli, dítě“, odpoví zpovědník, „to není hřích.“
Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem ptá: "Také jsi hodil žabku do rybníka?“
"Ne, otče. Já jsem Jiří Žabka."

 

Mami, je to pravda, že se po smrti stane z člověka prach?
No samozřejmě, dají tě do hrobu a bude z tebe prach.
Teda mami, pod mou postelí zemřelo lidí...

 

Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta, na novém místě se jich ptá:
"Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?"
"Ne, nelíbí, nějak divně to tady smrdí!"
Jdou dál, po dalších dvou dnech:
"A co tady, zůstaneme?"
"Ne, tady to taky nějak smrdí!"
Jdou tedy dále a Mojžíš zase:
"Ano, zůstaneme - tady nic nesmrdí."
...a tak od té doby mají Židé čistý vzduch - a Arabové ropu!Babička nese na Hostýn veliký baťoh.
"Babi co to vláčíte?"
"Ale, rádio, ke zpovědi, furt to lže..."